Myron John Stone Myron John Stone Children: References: Notes: Known to family as "Uncle John"